Υγεία

Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει προγράμματα και καλύψεις τα οποία προσφέρουν προστασία και σιγουριά, μια και με τα προγράμματα αυτά, οι πελάτες σε περίπτωση περιστατικού της υγείας τους εξασφαλίζουν τις καλύτερες παροχές.

Γιατί είναι απαραίτητη  η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

  • H υγεία μας επιβαρύνεται ανησυχητικά από την αλλαγή του κλίματος και την μόλυνση του περιβάλλοντος, τους έντονους ρυθμούς ζωής-άγχος, ενώ το κόστος της υγείας συνεχώς αυξάνεται (νέες μέθοδοι θεραπείας, εξέλιξη της τεχνολογίας-ιατρικός πληθωρισμός).
  • Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, 3 στους 10 Έλληνες πληρώνουν πάντα από της τσέπη τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τα τελευταία 1-2 χρόνια  και συνολικά πάνω από 6 στους 10 έχει χρειαστεί να επιβαρυνθούν οικονομικά για υπηρεσίες υγείας.
  • Η Ελλάδα έχει την 1η θέση, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις δηλωμένες ανεκπλήρωτες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, κυρίως λόγω υψηλού κόστους.
  • Τα ασφαλιστικά ταμεία μειώνουν τις παροχές τους, ενώ καλύπτουν μικρό ποσοστό του κόστους στον ιδιωτικό τομέα.
  • Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την εργασιακή αβεβαιότητα έχει ως συνέπεια την επιδείνωση της υγείας μας, καθώς και την αναζήτηση βοήθειας ετεροχρονισμένα, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας και αυξάνοντας το κόστος αντιμετώπισης της ασθένειας