Σκάφος

Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει προγράμματα και καλύψεις τα οποία προσφέρουν προστασία και σιγουριά, μια και με τα προγράμματα αυτά, οι πελάτες εξασφαλίζουν την περιουσία τους.

Γιατί είναι απαραίτητη για τους πελάτες η ασφάλιση του σκάφους τους;

  • Η Ελλάδα είναι μια κατεξοχήν ναυτική χώρα, με ακτογραμμή μήκους ~16.000 χλμ, στην οποία η ναυσιπλοΐα κατέχει περίοπτη θέση
  • Η συχνότητα των ναυτικών ατυχημάτων των σκαφών αναψυχής αυξάνεται ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
  • Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τα Σκάφη είναι ποικίλοι και αφορούν τόσο στους επιβαίνοντες, σε τρίτους ή και στο ίδιο το σκάφος
  • Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης των Σκαφών έναντι τρίτων  είναι υποχρεωτική από το Νόμο
  • Το σκάφος δεν αποτελεί μόνο ένα μεταφορικό μέσο, αλλά και ένα μέσο αποδράσεων, άθλησης και επαφής με τη φύση, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες του να επιθυμούν τη μέγιστη προστασία του
  • Το κόστος πλήρους ασφάλισης ενός σκάφους, που αποτελεί ένα από τα πιο ακριβά και αγαπημένα αποκτήματα, είναι ελάχιστο σε σύγκριση με τα κόστη αγοράς, συντήρησης και λειτουργίας του

Δυνατά Σημεία προγραμμάτων ασφάλισης Σκάφους στην Εθνική Ασφαλιστική:

  • Δυνατότητα επιλογής του προγράμματος εκείνου (Αστικής Ευθύνης μόνο ή πλήρους κάλυψης)  που καλύτερα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ιδιοκτήτη
  • Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών
  • Εξειδικευμένο προσωπικό
  • Ταχύτατη ανταπόκριση