Προστασία Εισοδήματος

Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει προγράμματα και καλύψεις τα οποία προσφέρουν προστασία και σιγουριά, μια και με τα προγράμματα αυτά, οι πελάτες σε περίπτωση κάποιου ατυχές περιστατικού, εξασφαλίζουν την διατήρηση του εισοδήματος τους.

Για την Προστασία του Εισοδήματος, η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει στους πελάτες δύο καλύψεις: την Απώλεια Εισοδήματος και την Πρόσκαιρη Ανικανότητα.

Γιατί είναι απαραίτητο  να Προστατεύσουν το Εισόδημά τους με μία από τις καλύψεις που παρέχει η Εθνική Ασφαλιστική;

  • Oι καλύψεις αυτές είναι αναγκαίες για τους πελάτες, μια και εξασφαλίζουν τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας και διαβίωσης της οικογένειας στην περίπτωση που συμβεί κάποιο ατυχές περιστατικό. Στη σύγχρονη οικογένεια, πολλές φορές τα τρέχοντα έξοδα για τη διατήρηση της ποιότητας της διαβίωσής της δεν επιτρέπουν την απώλεια ούτε ενός ημερομισθίου από το πορτοφόλι της οικογένειας. Γι’ αυτό υπάρχει έντονη η ανάγκη της εξασφάλισης της εύρυθμης διαχείρισης των υποχρεώσεων της οικογένειας στην περίπτωση αδυναμίας ενός μέλους της για εργασία λόγω ανικανότητας από ατύχημα – ή και ασθένεια (στην περίπτωση της κάλυψης της «Απώλειας Εισοδήματος»).
  • Μία από τις καλύψεις Προστασίας Εισοδήματος της Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι απαραίτητη για κάποιον ο οποίος είναι αυτοαπασχολούμενος, αφού στην περίπτωση που ο ίδιος δεν θα είναι σε θέση να εργαστεί λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας από ατύχημα – ή και ασθένεια (στην περίπτωση της κάλυψης της «Απώλειας Εισοδήματος»), τα έξοδά του θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
  • Αλλά και στην περίπτωση των πελατών οι οποίοι έχουν σχέση εργασίας με κάποιον εργοδότη, οι καλύψεις αυτές είναι αναγκαίες στις μέρες μας, αφού με την όλο και πιο αμφισβητούμενη σχέση εργοδότη – εργαζομένου, ο εργαζόμενος πρέπει να εξασφαλιστεί ακόμα και στην περίπτωση που πάψει να είναι παραγωγικός λόγω πρόσκαιρης ανικανότητάς του για εργασία.
  • Ακόμα και οι φοιτητές ή οι νοικοκυρές, παρόλο που δεν εργάζονται, σε ενδεχόμενη ανικανότητά τους θα χρειαστούν κάποια μικρή οικονομική ενίσχυση. Και για αυτές λοιπόν τις κατηγορίες των πελατών είναι απαραίτητη η εξασφάλιση και η Εθνική Ασφαλιστική έχει φροντίσει γι’ αυτό με την κάλυψη της «Πρόσκαιρης Ανικανότητας».