Παιδί

Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει προγράμματα και καλύψεις τα οποία προσφέρουν προστασία και σιγουριά, μια και με τα προγράμματα αυτά, οι πελάτες εξασφαλίζουν τα παιδιά τους για το μέλλον.

Γιατί είναι απαραίτητο  να κάνουν ένα Παιδικό πρόγραμμα;

  • Η εξασφάλιση και το μέλλον των παιδιών, είναι το πιο σημαντικό μέλημα για μια οικογένεια, από τη στιγμή που αυτά θα έρθουν στη ζωή. Οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά, και γενικά όλοι οι δικοί τους άνθρωποι, νοιάζονται από τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών για το μέλλον τους, τις σπουδές και τη μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριότητα, την υποστήριξη γενικά που σίγουρα θα χρειαστούν ως ενήλικες και φυσικά για την υγεία τους.
  • Ένα Παιδικό πρόγραμμα είναι αναγκαίο για τους πελάτες, μια και όσο κι αν αγαπάνε και φροντίζουν το παιδί τους, μπορεί «ξαφνικά» να χρειαστεί να εκταμιεύσουν ένα μεγάλο ποσό για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του σε κάποια στάδια της ζωής του (π.χ. για τις σπουδές τους, τη στέγασή τους, την επαγγελματική τους δραστηριότητα)
  • Ένα Παιδικό πρόγραμμα δεν επιτρέπει να σταθούν εμπόδια στο μέλλον ενός παιδιού γεγονότα άσχετα από αυτό που ανατρέπουν τη ζωή μας (όπως οικονομική κρίση, ατυχία στην εργασία, κάποια ασθένεια κ.λπ.)
  • Η μεγάλη σπουδαιότητα και αναγκαιότητα αγοράς ενός Παιδικού προγράμματος φαίνεται και από το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά παρέχουν εξασφάλιση  των παιδιών, ακόμα και σε περίπτωση που λόγω κάποιου ατυχούς περιστατικού ή μοιραίου γεγονότος αλλάξει η ζωή των δικών τους
  • Ένα Παιδικό πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να «γεμίζουν» σταθερά ένα σίγουρο «κουμπαρά» για τα παιδιά τους, την ώρα που το χρηματοοικονομικό περιβάλλον είναι ευμετάβλητο
  • Οι ανάγκες της ολοένα και πιο απαιτητικής διαβίωσης κάνουν τους γονείς όλο και περισσότερο ανήσυχους για το μέλλον των παιδιών τους, θέλοντας να τους παρέχουν από σήμερα όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής τους στο μέλλον