Κατοικία

Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει προγράμματα και καλύψεις τα οποία προσφέρουν προστασία και σιγουριά, μια και με τα προγράμματα αυτά, οι πελάτες σε περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου εξασφαλίζουν την κατοικία τους με συνεπής καλύψεις.

Ευκαιρίες και τάσεις στην ασφάλιση κατοικίας

 • Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής επιδείνωση των καιρικών συνθηκών˙ άστατες κλιματολογικές αλλαγές, καιρικά φαινόμενα μεγαλύτερης έντασης και επικινδυνότητας καθώς και αύξηση της συχνότητας των φυσικών καταστροφών. Η ανάγκη προστασίας της κατοικίας  λοιπόν, είναι αυξημένη.
 • Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης της ασφάλισης κατοικίας, αφού μόνο 1 στα 10 σπίτια είναι ασφαλισμένα.
 • Επιπλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών προέρχεται από υποχρεωτικές ασφαλίσεις κατοικιών λόγω λήψεως στεγαστικών δανείων από Τράπεζες.
 • Το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα ξεπερνά το 80%, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η πλειοψηφία όσων ασφαλίζουν το σπίτι τους είναι ιδιοκτήτες.
 • Το κόστος κατασκευής ενός σπιτιού συνεχώς αυξάνεται (αύξηση κόστους υλικών δόμησης κ.λ.π.)
 • Πάνω από το 50% της σεισμικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, εκλύεται στην Ελλάδα (είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ και πέμπτη στον κόσμο με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα).

Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Εθνικής Ασφαλιστικής, Full Home ή V.I.P. – Κατά παντός κινδύνου κατοικίας, ο ασφαλισμένος απολαμβάνει πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών του αναγκών για την προστασία της περιουσίας του, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του και τις οικονομικές του δυνατότητες.

Επίσης, με όλα τα πακέτα ασφάλισης κατοικίας εξασφαλίζει τη νέα υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας χωρίς καμία επιβάρυνση στο ασφάλιστρό του, για την εξυπηρέτησή του σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.

 

Μοναδικό Ασφαλιστικό πακέτο στην Αγορά με χαμηλό Κόστος & καλύψεις που δεν παρέχονται αλλού:

 • Δυνατότητα επιλογής πακέτου με ή χωρίς απαλλαγές (πλην των υποχρεωτικών: σεισμού και κλοπή με αντικλείδι για το πακέτο Max).
 • Η κάλυψη φωτιάς ισχύει είτε αυτή εκδηλώνεται εντός, είτε εκτός της ασφαλισμένης κατοικίας και περιλαμβάνει και την περίπτωση φωτιάς από δάσος, καθώς και ζημιές από τον καπνό της φωτιάς και τις προσπάθειες πυρόσβεσης, χωρίς υπο-όριο.
 • Κάλυψη εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Πέρα από τους ηλιακούς θερμοσίφωνες: Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στέγης, αντλίες θερμότητας, ατομικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
 • Ζημιές κλέπτη στο κτίριο (Ακόμη κι όταν ασφαλίζεται μόνο το περιεχόμενο, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ενοικιαστής της κατοικίας).
 • Ζημιές σε κοινόχρηστους/ κοινόκτητους χώρους.
 • Δόσεις στεγαστικού ή ανακαινιστικού δανείου.
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές προς τρίτους από καλυπτόμενο κίνδυνο (κι όχι μόνο από φωτιά ή έκρηξη ή διαρροή υδάτων). Στην κάλυψη περιλαμβάνεται και η ευθύνη του μισθωτή προς τον ιδιοκτήτη ή του ιδιοκτήτη προς το μισθωτή (ανάλογα με το τι ισχύει).
 • Προστασία έναντι της Υπασφάλισης.