Επιχείρηση

Ο ι άνθρωποι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά: Δημιουργούν και αναπτύσσουν υγιείς επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς προάγοντας τόσο το προσωπικό τους όφελος όσο και την ελληνική οικονομία. Η προτεραιότητα κάθε σύγχρονου επιχειρηματία είναι να προσαρμόζει δυναμικά την επιχείρηση του στις ανάγκες και προκλήσεις των καιρών, να δημιουργεί και να αναπτύσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον ευκαιριών, προοπτικής και ασφάλειας.

Χρειάζονται όμως και τη δική σας στήριξη, καθώς έχουν να σκεφτούν πολλά: Τους κινδύνους που απειλούν την ίδια την επιχείρηση τους και την ομαλή λειτουργία της, την ευθύνη τους απέναντι στους εργαζόμενους, στους τρίτους και τους καταναλωτές των προϊόντων τους, καθώς και άλλους κινδύνους.

Η  Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει πρωτοποριακά προγράμματα που ασφαλίζουν κάθε Επιχείρηση (όπως «Εθνική & Επιχείρηση Plus», «Εθνική & Σχολείο», «Εθνική & Τουρισμός»), προγράμματα για την Ομαδική Ασφάλιση των εργαζομένων, προγράμματα για την Αστική Ευθύνη και άλλες ασφαλίσεις που απειλούν την Επιχείρηση. Όλα τα προγράμματα διαθέτουν καλύψεις σχεδιασμένες για τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, προκειμένου να αντιμετωπίζονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που είναι δυνατόν να απειλήσουν την επιχείρηση. Παράλληλα για τους πελάτες μας που χρειάζονται εξατομικευμένες λύσεις πέρα από τη λογική των πακέτων, διατίθενται και οι Ελεύθεροι Εμπορικοί και Βιομηχανική Κίνδυνοι, που δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης ιδιαίτερου πλαισίου ασφάλισης σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

 

Ομαδική Ασφάλιση 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η παροχή ασφάλισης των εργαζομένων και συνεργατών μιας επιχείρησης με ομαδικά συμβόλαια ζωής, προκειμένου να καλυφθούν ασφαλιστικές ανάγκες ενός πλήθους ατόμων που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά.

Γιατί είναι απαραίτητα τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης;

  • Βελτιώνουν την εικόνα και τη φήμη της εταιρίας-εργοδότη στα μάτια των υπαλλήλων και των συνεργατών της αλλά και στην αγορά γενικότερα.
  • Συμβάλλουν στην προσέλκυση και στην παραμονή ικανού ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρία.
  • Αποτελούν ισχυρά κίνητρα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων, αντισταθμίζοντας άλλα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.
  • Συμβάλλουν στην κερδοφορία της επιχείρησης.
  • Σε μια εποχή οικονομικής ανασφάλειας, τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος,  ενώ μειώνουν την ανασφάλεια των εργαζομένων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την πίστη τους προς την εταιρία.
  • Λόγω της αβεβαιότητας, όσον αφορά στις παροχές του Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης (επίπεδο παροχών υγείας, χρονικός ορίζοντας & ποσά συντάξεων) οι εργαζόμενοι προτιμούν τέτοιου είδους έμμεσες παροχές από άλλα οικονομικά κίνητρα.

 

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων 

Πού απευθύνονται τα Προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων

  • Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα, εκτός από τα προγράμματα εκείνα όπου αναγράφεται ο ελάχιστος αριθμός ατόμων. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων απαιτείται επικοινωνία με την Διεύθυνση Ομαδικών.
  • Οι ομάδες που ασφαλίζονται πρέπει να είναι συγκροτημένες με κοινά χαρακτηριστικά π.χ. υπάλληλοι – εργαζόμενοι εταιρείας, μέλη συλλόγου, μέλη αθλητικών σωματείων κ.τ.λ.
  • Δεν ασφαλίζονται πρόσωπα μεγαλύτερα των εβδομήντα (70) ετών, εκτός των κυνηγετικών προγραμμάτων όπου ασφαλίζονται άτομα από 18 έως 75 ετών, και ομάδες που ανήκουν σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου π.χ. δύτες, οδηγοί αγώνων ταχύτητας, πιλότοι, μηχανουργοί, μεταλλωρύχοι, τορναδόροι, αλεξιπτωτιστές, ακροβάτες, λατόμοι, πυροσβέστες, χύτες, κ.τ.λ. Για τις ομάδες αυτές απαιτείται συνεννόηση με τον Κλάδο.
  • Ειδικά για τα προγράμματα εργαζομένων, επισημαίνεται ότι διατίθενται αυτούσια κυρίως σε υπαλλήλους που κάνουν δουλειά γραφείου, για οτιδήποτε διαφορετικό απαιτείται συνεννόηση με τον Κλάδο.