Απώλεια Ζωής

Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει προγράμματα και καλύψεις τα οποία προσφέρουν προστασία και σιγουριά, μια και με τα προγράμματα αυτά, οι πελάτες σε περίπτωση Απώλειας της Ζωής τους εξασφαλίζουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι πελάτες ανάλογα με τις ανάγκες τους, μπορούν να ασφαλιστούν με ένα πρόγραμμα Πρόσκαιρης Ασφάλισης Θανάτου ή Πρόσκαιρης Ασφάλισης Θανάτου Μειωμένου Κεφαλαίου, ένα πρόγραμμα Ισόβιας Ασφάλισης (με ισόβια καταβολή ασφαλίστρων), καθώς επίσης, και με τις Πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις της Ασφάλισης Θανάτου από Ατύχημα (Α.Θ.Α.) και του Προσωπικού Ατυχήματος.

Πρόσκαιρη Ασφάλιση απώλειας Ζωής

Πού απευθύνεται;

  • Σε εκείνους που ανησυχούν ότι η απώλεια ζωής τους θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα (π.χ. φόρος κληρονομιάς, μειωμένο εισόδημα της οικογένειας που πρέπει να αναπληρωθεί για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, αποπληρωμή δανείων κ.λπ.)
  • Απευθύνεται ακόμη και σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι ανησυχούν για τη διασφάλιση της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε περίπτωση απώλειας της ζωής των ιδίων ή σημαντικών στελεχών
  • Επιτρεπτή ηλικία εισόδου του ασφαλισμένου από 18 ως 65 ετών και μέγιστη ηλικία στη λήξη της ασφάλισης τα 75 έτη.

 

Πρόσκαιρη Ασφάλιση απώλειας Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου

Πού απευθύνεται;

  • Σε εκείνους που με το πέρασμα των ετών ελαττώνεται η έκθεσή τους στον κίνδυνο, συνεπώς μειώνονται και οι οικονομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση απώλειας ζωής  τους. Π.χ. άτομα που λαμβάνουν δάνεια των οποίων το ανεξόφλητο υπόλοιπο μειώνεται, ή άτομα που δεν έχουν λάβει δάνειο, οι οικονομικές ανάγκες τους που θα δημιουργηθούν ωστόσο σε περίπτωση απώλειας Ζωής τους μειώνονται με το πέρασμα των ετών (π.χ. τα παιδιά μετά από κάποια ηλικία αρχίζουν να εργάζονται συνεισφέροντας στο οικογενειακό εισόδημα).
  • Επιτρεπτή ηλικία εισόδου του ασφαλισμένου στην ασφάλιση Ζωής από 18 ως 65 ετών και μέγιστη ηλικία στη λήξη της ασφάλισης τα 75 έτη.
  • Σε όσους επιθυμούν παράλληλα με την ασφάλιση ζωής να προσθέσουν συμπληρωματικά όλες τις πρόσθετες καλύψεις και για τα καλυπτόμενα μέλη !!

 

Ισόβια Ασφάλιση με Ισόβια Καταβολή Ασφαλίστρων

Πού απευθύνεται;

  • Σε εκείνους που ανησυχούν και αγωνιούν μια και γνωρίζουν ότι όποτε και αν απωλέσουν τη ζωή τους, θα υπάρξουν βέβαιες οικονομικές ανάγκες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα
  • Αποτελεί ιδανικό προϊόν για εκείνους που επιθυμούν να καλύψουν τους δικούς τους από το φόρο κληρονομιάς
  • Επιτρεπτή ηλικία εισόδου του ασφαλισμένου στην ασφάλιση Ζωής από 30 ημερών ως 65 ετών.
  • Σε όσους επιθυμούν παράλληλα με την ασφάλιση ζωής να προσθέσουν συμπληρωματικά όλες τις πρόσθετες καλύψεις και για τα καλυπτόμενα μέλη !!