Αποταμίευση – Επένδυση

Η  Εθνική Ασφαλιστική παρέχει προγράμματα Αποταμίευσης και Επένδυσης, τα οποία προσφέρουν προστασία και σιγουριά στους πελάτες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ενώ αποταμιεύοντας τα χρήματά τους από σήμερα, εξασφαλίζουν ένα εισόδημα στο μέλλον για να φροντίσουν τους δικούς τους και να εκπληρώσουν μικρά ή μεγάλα όνειρά τους.

Full [Capital Plan]

Η Εθνική Ασφαλιστική με γνώμονα τις σημερινές ανάγκες των πελατών της, σχεδίασε το νέο Ασφαλιστικό-Επενδυτικό πρόγραμμα Full [Capital Plan] (Τ20E)

Τo Full [Capital Plan] είναι ασφαλιστικό – επενδυτικό πρόγραμμα, εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου που συνδέεται με Επενδυτικά Κεφάλαια τύπου “Lifecycle – Κύκλου Ζωής” *

Σχεδιάστηκε από την Εθνική Ασφαλιστική ώστε να έχουν οι ασφαλισμένοι της τη δυνατότητα να αποκομίσουν αποδόσεις μεσο-μακροπρόθεσμης επένδυσης, με σταδιακή μείωση του επενδυτικού κινδύνου όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης του προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της συσσώρευσης επαρκούς κεφαλαίου κατά τη λήξη του συμβολαίου. Εξασφαλίζει παράλληλα την οικονομική προστασία των αγαπημένων τους, σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Η διαχείριση της επένδυσης γίνεται από την εταιρία BNP Paribas Asset Management, έναν επενδυτικό οίκο με παγκόσμια εμβέλεια, πολύ υψηλή τεχνογνωσία, μακροχρόνια εμπειρία στις διεθνείς αγορές και εστίαση στις βιώσιμες επενδύσεις.

 

Full [Life Plan]

Η Εθνική Ασφαλιστική με γνώμονα τις σημερινές ανάγκες των πελατών της, σχεδίασε το νέο Ασφαλιστικό-Επενδυτικό πρόγραμμα Full [Life Plan] (Τ20)

Τo Full [Life Plan] είναι ασφαλιστικό – επενδυτικό πρόγραμμα, που συνδέεται με Επενδυτικά Κεφάλαια τύπου “Lifecycle – Κύκλου Ζωής” *

Σχεδιάστηκε από την Εθνική Ασφαλιστική ώστε να έχουν οι ασφαλισμένοι της τη δυνατότητα να αποκομίσουν αποδόσεις μέσω μακροπρόθεσμης επένδυσης, με σταδιακή μείωση του επενδυτικού κινδύνου όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης του προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας επαρκούς κεφαλαίου κατά τη λήξη του συμβολαίου. Εξασφαλίζει παράλληλα την οικονομική προστασία των αγαπημένων τους, σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Η διαχείριση της επένδυσης γίνεται από την εταιρία BNP Paribas Asset Management, έναν επενδυτικό οίκο με παγκόσμια εμβέλεια, πολύ υψηλή τεχνογνωσία, μακροχρόνια εμπειρία στις διεθνείς αγορές και εστίαση στις βιώσιμες επενδύσεις.